Офисна сграда KNAUF

Съществуващата административна сграда на фирмата Knauf  е паметник на културата, проектирана от арх. Никола Лазаров в началото на миналия век като крайградска вила.

Парцелът на съществуващата сграда е в кв. „Княжево”, на пресечката на улиците „Ангелов връх” и „Паскал Тодоров”.

Предвид отчитането на стила на старата сграда и изискванията на фирма „Кнауф България” ЕООД за нова офис сграда в северната част на парцела с помещения за работата на тридесет служители и 40 паркоместа, новата сграда изпълнява тези изисквания.

Отражението на старата сграда на Кнауф върху стъклените и фасади дори я подчертава по мек начин и не е с агресивно внушение. Дървото по фасадата на новата сграда придава допълнителна мекота във възприемането й.

На първо ниво кота ±0.00 се помещава входната група (рецепция, WC), зала за демонстрации на продуктите и системите на фирмата, офис за управител и секретарка, директно свързани с нея, два офиса за консултант-продажби.

На второ ниво се помещават два големи офиса за проектанти с възможност за друга планировка с минибар, галерия за рекламни продукти на фирмата и кът за почивка. Оттук тръгва и топлата връзка към старата сграда на Кнауф.

Предвидени са асансьор, тоалетна и рампа за инвалиди.

Броя на паркоместата за персонала са решени на две нива, осигурени са и помещения за складове за фирмените продукти и технически помещения. Входът към паркинга за персонала е откъм задната част на парцела, където е използвана денивелацията на терена. Входът за клиенти запазва сегашното си положение, като са осигурени и 6 броя открити паркоместа.