Изложбен център Ал.Невски

РЗП 4 500 кв.м

Парцелът, даден като задание да се проектира върху него изложбен център, е заобиколен от култовите сгради храм-паметник “Ал.Невски”, църква “Св. София”, Руска църква, Военен клуб, сграда на Светия синод, Дом на Москва. Всички тези сгради са носители на историческия дух, изключително ценни са и внасят неповторима атмосфера в центъра на град София. Това довежда до редица фактори при проектирането на изложбения център:

  • да се създаде още по-силна връзка между архитектурните ценности;
  • да се създаде сграда с меки и неагресивни форми – едновременно отдаваща по своему почит към околните сгради и същевременно да е достатъчно атрактивна сама за себе си;
  • стремеж към максимално озеленени площи;
  • използване максимално на северното осветление за изложбените площи, което е най-подходящо за тях;
  • запазване на основните потоци на движение от хора, дори тяхното подчертаване;

–     създаване на устойчива архитектурна, използваща както теренните и географски дадености, така и съвременните технологии, щадящи околната среда.

Самата сграда е решена на няколко нива:

  • подземен паркинг на кота -3.50м с капацитет 132 паркоместа, който би могъл да обслужва не само изложбения център, а и околните сгради и да компенсира липсата на паркоместа в стария център на София. Централно около стълбището и асансьора за посетители са разположени техническите помещения – машинно асансьори, инсталационни помещения, енергиен център. Паркингът е решен еднопосочно, с вход откъм ул. Шипка или ул. Париж, която в момента е затворена единствено с бетонни елементи, и изход към ул. “Г.С. Раковски”. До входа му е запазен мемориалът с останки от турски казарми.
  • на първо ниво кота ±0.00 са разположени входна група (информация, охрана, гардероб, WC ), книжарница на две нива (второ ниво е предназначено за библиотека), зала с капацитет 50 места със склад и зона за информация с компютри.

На това ниво се разполага и обслужващият блок, чийто служебен       вход е закрит за външни посетители – при задната фасада на   Военния клуб. Предвидени са помещения за регистрация на   експонати, лаборатория за обработката им, склад и битови    помещения за персонал и склад за експонати с товарен асансьор до него.

Изложбената площ е решена на две нива като общо пространство с възможност за свободно аранжиране с цел неангажираност към конкретна тематика на изложбата.

  • на второ ниво е предвиден кът с кафе и склад към него, като има и открита тераса към него, закрита от шума на ул.“Г. С. Раковски”

Двете нива изложбени пространства са покрити с рампи с наклон до 8% за пешеходна възможност, като една от рампите премоства ул.“Г. С. Раковски”, като осигурява необходимите 4,50 м за спокойното преминаване на тролейбуси и автобуси под нея и слиза при парка на Дома на Москва.

Пред главния вход на сградата са оформени терасовидни пространства за открити изложби. Предвидени са и рампи за инвалиди.

Най-горната рампа играе двойна роля – от едната страна тя играе ролята на козирка над главния вход на сградата, а от другата страна е покритие на офис сградата, където са предвидени кабинет за директор, офиси, заседателна зала, WC и складове.

По-ниската пешеходна рампа е разделена на пешеходна зона, зелена зона и остъклени площи, през които пешеходците биха могли да разглеждат изложбените зали на второ ниво. От това ниво е предвиден също втори вход на изложбения център.

Сградата има стъклени фасадни и покривни повърхнини, които и осигуряват необходимата осветеност и помагат за създаването на необходимия микроклимат. Озеленените покриви и преходни рампи допринасят за прохлада през горещите летни дни и осигуряването на добра изолация през зимния сезон. Сградата има централна вентилация и климатизация, необходими за комфорта на посетителите и подходящите условия за съответните експонати.